1431/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 februari 1938 om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark (83/1938) 8 § och

ändras 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 368/1957, som följer:

1 §

För åstadkommande av sådant naturskydd, varom stadgas i lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/1923), sådan den ändrats genom lagarna den 15 november 1927 och den 6 juni 1941 (310/1927 och 339/1941), avskiljas följande staten tillhöriga områden till naturskyddsområden:

A. Till allmänna naturskyddsområden eller naturparker:

1) Pisavaara område i Tervola och Rovaniemi kommuner till Pisavaara naturpark; och

2) Mallatunturi område i Enontekiö kommun till Malla naturpark.

B. Till särskilda naturskyddsområden eller nationalparker:

1) Pyhätunturi område i Kemijärvi och Pelkosenniemi kommuner till Pyhätunturi nationalpark.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 169/2003
MiUB 17/2004
RSv 185/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.