1414/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 30 december 2003 om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet (1382/2003) 5 § som följer:

5 §

Länsstyrelsen betalar understödet i en post efter att terminalen införskaffats och slutredovisningarna lämnats in till länsstyrelsen. Understödet skall användas under år 2005.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Päivi Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.