1405/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om temporär ändring av 7 och 11 § i statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras temporärt i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (1347/2002) 7 § 2 mom. och 11 § som följer:

7 §
Beviljande av sysselsättningsstöd

Startpeng och sysselsättningsstöd för arbetslivsträning samt ersättning för uppehälle enligt prövning för tiden för arbetslivsträning beviljas av den arbetskraftsbyrå där den som ansöker om stöd är anmäld som arbetslös arbetssökande. Startpeng i det försök med statpeng som avses i 7 kap. 5 a § i lagen om offentlig arbetskraftsservice beviljas av den arbetskraftsbyrå där den som ansöker om stöd är enskild kund. Deltidstillägg beviljas av den arbetskraftsbyrå inom vars verksamhetsområde den till deltidsarbete övergående personens arbetsplats är belägen eller där den som skall sysselsättas med hjälp av deltidstillägget är anmäld som arbetslös arbetssökande.

11 §
Utredning av verksamhets- och lönsamhetsförutsättningar

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om användningen av det anslag i statsbudgeten som anvisas för utredning av verksamhets- och lönsamhetsförutsättningarna för företag som avses i 13 och 13 a § i förordningen om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (1346/2002).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till den 31 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Minister
Sinikka Mönkäre

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.