1329/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 9 § i bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bränsleavgiftslagen av den 30 december 2003 (1280/2003) 9 § som följer:

9 §
Bränsleavgiftens belopp

Bränsleavgiftens belopp är

1) för personbilar (kategorierna M1 och M1G) 330 euro per dag,

2) för paketbilar (kategorierna N1 och N1G) 500 euro per dag,

3) för bussar (kategorierna M2 och M3) 670 euro per dag,

4) för lastbilar (kategorierna N2 och N3) och specialbilar 1 000 euro per dag,

5) för lastbilar avsedda för dragning av egentlig släpvagn, släpkärra eller påhängsvagn 1 500 euro per dag,

6) för trafiktraktorer 670 euro per dag,

7) för andra traktorer 100 euro per dag,

8) för motorredskap och motorredskap som byggts på bilchassi 100 euro per dag,

9) för motorcyklar och andra fordon i kategori L 100 euro per dag.

Om bränsleavgift skall påföras ett fordon som inte finns upptaget i ett register, anses fordonet höra till den fordonskategori som det på grundval av sin beskaffenhet närmast skulle vara hänförligt till om det skulle registreras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 235/2004
KoUB 24/2004
RSv 227/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.