1288/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 76 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 76 § 1 mom. i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1465/1994, 1549/1995, 431/1996 och 1026/2002 en ny 3 a-punkt som följer:

76 §
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte


3 a) ersättning som Europeiska unionen, en internationell organisation, finska staten eller den som föranstaltar en krishanteringsoperation betalar till en person som står i anställningsförhållande enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) för täckande av särskilda kostnader och ökade levnadskostnader,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 206/2004
FvUB 26/2004
RSv 245/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.