1259/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 30 december 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (1176/1998) 3 § som följer:

3 §
Meddelande av betjäningsavgiftens belopp

Arbetstagaren skall i början av året eller när arbetsförhållandet inleds meddela arbetsgivaren det belopp av betjäningsavgiften, som ligger till grund för skatten. Arbetsgivaren uppbär på basis av detta belopp månatligen löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetstagaren. Arbetsgivaren skall i samband med förskottspremien och den slutliga lönesumman meddela olycksfallsförsäkringsanstalten betjäningsavgiftens belopp, om arbetsgivaren har en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 21 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.