1258/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om stödjande av företagsverksamhet (1200/2000) 2 § som följer:

2 §
Definition på företagsstorlek

Med små och medelstora företag avses företag som, enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, sysselsätter färre än 250 personer och antingen har en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro och som uppfyller de kriterier som beskriver fristående företag samt övriga kriterier på små och medelstora företag i rekommendationen.

Med små företag avses små företag som, enligt definitionen i kommissionens i 1 mom. nämnda rekommendation, sysselsätter färre än 50 personer och antingen har en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro och som uppfyller de kriterier som beskriver fristående företag samt de övriga kriterierna i rekommendationen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 21 december 2004

Minister
Paula Lehtomäki

Regeringssekreterare
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.