1242/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 4 § inkomstskatteförordning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av finansministeriet,

ändras i inkomstskatteförordningen av den 30 december 1992 (1551/1992) 4 § 2 mom.,

sådant det lyder i förordning 672/1996, som följer:

4 §

Den av finansministeriet tillsatta kostnadsersättningsdelegationen består av en ordförande och högst åtta andra medlemmar. Delegationens ordförande skall förordnas bland finansministeriets tjänstemän. Medlemmarna förordnas bland de personer som föreslås av parterna i de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen samt Skattestyrelsen. Delegationens verksamhetsperiod är tre år.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 21 december 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.