1219/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om upphävande av 6 § 2 mom. i lagen om statens familjepensioner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 6 § 2 mom. i lagen av den 31 december 1968 om statens familjepensioner (774/1968), sådant det lyder i lag 680/2004.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 211/2004
ShUB 38/2004
RSv 203/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.