1199/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 2002 om försök med samarbete inom regioner (560/2002) 2 §, 4 § 5 mom. och 8 § 1 och 2 mom., samt

fogas till 9 § en ny punkt 1 a-punkt och till lagen en ny 14 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inom följande regioner (försöksregioner):

1) Tavastehusregionen, till vilken hör kommunerna Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tavastehus och Tuulos,

2) Kaustbyregionen, till vilken hör kommunerna Halsua, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava och Vetil,

3) Kemi-Torneåregionen, till vilken hör kommunerna Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå,

4) Kuopioregionen, till vilken hör kommunerna Karttula, Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi och Vehmersalmi,

5) Kuuma-regionen, till vilken hör kommunerna Borgnäs, Järvenpää, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby,

6) Lahtis stadsregion, till vilken hör kommunerna Asikkala, Hollola, Lahtis, Nastola och Orimattila,

7) Loimaaregionen, till vilken hör kommunerna Alastaro, Aura, Karinainen, Koski Tl, Loimaa, Loimaa kommun, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki och Yläne,

8) S:t Michels region, till vilken hör kommunerna Haukivuori, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina och S:t Michel,

9) Nivala-Haapajärviregionen, till vilken hör kommunerna Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi och Reisjärvi,

10) Uleåborgsregionen, till vilken hör kommunerna Haukipudas, Karlö, Kempele, Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä och Uleåborg,

11) Pieksämäkiregionen, till vilken hör kommunerna Pieksämäki och Pieksänmaa,

12) Norra Lapplands region, till vilken hör kommunerna Enare, Sodankylä och Utsjoki,

13) Nyslottsregionen, till vilken hör kommunerna Enonkoski, Kerimäki, Nyslott, Punkaharju, Savonranta och Sulkava,

14) Åbolandsregionen, till vilken hör kommunerna Dragsfjärd, Houtskär, Iniö, Kimito, Korpo, Nagu, Pargas och Västanfjärd, samt

15) Ylivieskaregionen, till vilken hör kommunerna Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi och Ylivieska.

4 §
Överföring av uppgifter och beslutanderätt till ett regionalt organ

När det regionala organ som avses i 1 mom. sköter överförda uppgifter eller utövar beslutanderätt skall det iaktta bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003). I Norra Lapplands region skall det regionala organet dessutom iaktta bestämmelserna i samiska språklagen (1086/2003). I fråga om offentligheten för det i 1 mom. avsedda regionala organets handlingar och verksamhet vid skötseln av överförda uppgifter och utövning av beslutanderätt gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

8 §
Försöksregionens deltagande i arbetskrafts- och näringscentralens beslutsfattande

Kommunerna inom försöksregionen kan komma överens om att utarbeta en näringspolitisk utvecklingsplan för försöksregionen. Utvecklingsplanen skall utarbetas på ett sådant sätt att den beaktar landskapets samarbetsdokument och det regionala utvecklingsprogrammet samt prioritetsområdena i dem. Försöksregionen kan efter att ha utarbetat en näringspolitisk utvecklingsplan ge arbetskrafts- och näringscentralen ett utlåtande om de i 2 mom. avsedda finansieringsansökningar som inkommit från regionen och om utvecklingsprojekt för regionen.

Det i 1 mom. föreskrivna förfarandet med utlåtande tillämpas

1) vid behandlingen av företagsstöd som avses i lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000) eller när utlåtanden om företagsstöden ges handels- och industriministeriet i fråga om sådana företagsstöd som det beslutar om,

2) vid behandlingen av investeringsunderstöd enligt sysselsättningsförordningen (1363/1997), och

3) på projekt för utveckling av landsbygden som består av utvecklingsåtgärder omfattande flera företagare eller invånare.


9 §
Försöksregionens deltagande i vissa av tillståndsförvaltningens beslut

Kommunerna inom försöksregionen kan komma överens om att de ger utlåtande i följande ärenden:


1 a) länsstyrelsens beslut om i vilken ordning fordon får komma ombord på färja enligt 39 § i vägtrafiklagen (267/1981),


14 a §
Försöksregionernas avvikelser från vissa av social- och hälsovårdens bestämmelser

En försöksregion kan, utan hinder av 5 § i folkhälsolagen (66/1972), komma överens om att den regionalt sköter företagshälsovården åtskild från den övriga primärvården.

Det för kommunerna gemensamma organ som avses i 16 § kan vara sådan mottagare av statsunderstöd som avses i 19 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 198/2004
FvUB 22/2004
RSv 218/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.