1166/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 1 mom. 1 punkten som följer:

3 §
Skatteobjekt

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för följande inhemska ränteinkomster:

1) ränta på depositioner på ett konto för mottagande av depositioner från allmänheten i en inhemsk depositionsbank eller i en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller på ett motsvarande konto i ett andelslags sparkassa, i ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 21 kap. 21 § i lagen om andelslag (1488/2001) eller i ett intressekontor som har inrättats av arbetsgivaren samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 213/2004
FiUB 30/2004
RSv 189/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.