1143/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet av den 28 mars 2003 (286/2003) 25 § och 69 §, samt

fogas till arbetsordningen en ny 66 a § som följer:

25 §
Administrativa avdelningens organisation

Vid administrativa avdelningen finns följande linjer:

1) linjen för personalärenden,

2) linjen för ekonomiförvaltning,

3) linjen för fastighets- och materialförvaltning och

4) linjen för dataförvaltning.

Till linjen för personalärenden hör följande enheter:

1) Personalplanering,

2) Anställningsärenden,

3) Arbetarskydd och hälsovård samt

4) Utbildning.

Till linjen för ekonomiförvaltning hör följande enheter:

1) Bokföring och betalningar,

2) Ekonomisk granskning av representationerna, och

3) Resor.

Till linjen för fastighets- och materialförvaltning hör följande enheter:

1) Fastigheter,

2) Inredning och

3) Material.

Till linjen för dataförvaltning hör följande enheter:

1) Informationstjänsten,

2) Datateknik och

3) Kontorstjänster.

Dessutom finns följande enheter vid administrativa avdelningen:

1) Säkerhet, och

2) Administrativa ärenden, som tjänar även understatssekreteraren med ansvar för förvaltningen.

66 a §
Beslutanderätten när det gäller tjänstemannen ansvarig för löne- och ersättningsärenden

Tjänstemannen som är ansvarig för löne- och ersättningsärenden avgör de tekniska lösningar som gäller löneräkning och löneutbetalning.

69 §
Ekonomidirektörens beslutanderätt

Ekonomidirektören avgör utöver vad som bestäms i 60 § följande ärenden:

1) ärenden som gäller ministeriets verksamhet som räkenskapsverk,

2) ärenden som gäller växling av valuta och fastställande av den valuta och kontokurs som skall användas,

3) permanent tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor i Finland och

4) kontoavskrivningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 2004

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.