1140/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till förordningen av den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) en ny 1 a § och mellanrubrik som följer:

Tillsyns- och styrningsbehörighet
1 a §

Länsstyrelserna övervakar inom sitt område detaljhandel med och servering av alkoholdrycker samt reklam och annan säljfrämjande verksamhet för alkoholdrycker.

Produkttillsynscentralen har till uppgift att styra och utveckla länsstyrelsernas tillståndsförvaltning och övervakning, producera informations- och kommunikationstjänster för alkoholförvaltningen samt att i hela landet övervaka detaljhandel med och servering av alkoholdrycker samt reklam och annan säljfrämjande verksamhet för alkoholdrycker.

Syftet med styrningen och utvecklingen av tillståndsförvaltningen och övervakningen är att effektivisera åtgärderna för uppnående av det syfte som anges i alkohollagens 1 § samt att trygga en enhetlig tillämpning av lagen i hela landet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 16 december 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsrådet
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.