1130/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till 12 § i statsrådets förordning av den 27 maj 2004 om verkställigheten av språklagen (433/2004) ett nytt 2 mom., som följer:

12 §

Utan hinder av vad som bestäms i 9 § lämnar statsrådet den första berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen till riksdagen under det fjärde riksmötet under valperioden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 16 december 2004

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Paulina Tallroth

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.