1113/2004

Given i Helsingfors den 14 december 2004

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordning av den 24 juni 2003 om kommunala pensioner (665/2003) 2 och 3 § samt

ändras 1 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas bestämmelser som kompletterar lagen om kommunala pensioner (549/2003) när det gäller bestämmande av sista pensionsanstalt som skall svara för utbetalning, givande av beslutssammanställning och övrig förvaltning i fråga om pensioner som hör till olika pensionssystem.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 14 december 2004

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Heli Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.