1083/2004

Given i Helsingfors den 9 december 2004

Statsrådets förordning om ikraftträdandet av vissa bestämmelser i lagen om utsläppshandel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 72 § 1 mom. i lagen av den 30 juli 2004 om utsläppshandel (683/2004):

1 §

Följande lagrum i lagen av den 30 juli 2004 om utsläppshandel (683/2004) träder i kraft den 15 december 2004:

1) 1 §, 6 § 3 punkten,

2) 31, 37―41 och 45―51 §,

3) 62―65 § samt

4) 69 § 2 och 3 mom. och 71 §.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG; EUT nr L 275, 25.10.2003, s. 32

Helsingfors den 9 december 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänstemannen
Päivi Janka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.