1063/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 73 a § i avfallslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) 73 a §, sådan den lyder i lag 1419/1994, som följer:

73 a §
Förbud mot förbränning av avfall på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon

Förbränning av avfall är förbjudet på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon.

Bestämmelser om förbränning av avfall orsakat av fartygs ordinarie drift finns dock i lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979).


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004
UtUB 11/2004
RSv 126/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.