1053/2004

Given i Helsingfors den 2 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat från föredragning av jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994) 7 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 369/2000, som följer:

7 §

Förvärvarens inkomster av annat än gårdsbruk och kompletterande verksamhet till gårdsbruket som bedrivs på lägenheten vilka uppskattas ha en varaktig natur och avses i 9 § 1 mom. 3 punkten lagen om avträdelsestöd får inte överstiga 50 000 euro om året. Som annan inkomst betraktas i detta sammanhang förvärvarens inkomster av annan förvärvsverksamhet än näringsidkande eller yrkesutövning enligt 3 § 1 mom. 2―4 punkten lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.