1049/2004

Given i Helsingfors den 3 december 2004

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 5 mom., sådant det lyder i lag 947/2003, och

fogas till 5 §, sådan den lyder i lag 1301/2002, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

Bestämmelser om finansieringen av förmåner som betalas av en företagarkassa, om finansieringen av företagarförmåner som betalas av en löntagarkassa, om statsandel till en arbetslöshetskassas förvaltningskostnader, om arbetslöshetsförsäkringsfondens andel samt om betalningen av statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel finns i lagen om arbetslöshetskassor.

5 §
Finansiering av förtjänststöd

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till arbetslöshetskassan som sin andel av varje förtjänststöd skillnaden mellan det betalda förtjänststödet och beloppen enligt 1 och 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 140/2004
ShUB 24/2004
RSv 142/2004

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.