1041/2004

Given i Helsingfors den 3 december 2004

Lag om ändring av 4 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) en ny 6 a-punkt som följer:

4 §
Verksamhet

Finansinspektionen sköter sin uppgift genom att


6 a) följa och bedöma tillgången på och prissättningen av de banktjänster kreditinstituten tillhandahåller,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

LM 3/2004
EkUB 18/2004
RSk 19/2004

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.