1026/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 19 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1226/2000, som följer:

19 §

Utan hinder av 1 mom. ändras kompletteringsdelen för en person som får avträdelsestödets kompletteringsdel den 1 juni 2001 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med lagen om ändring av 24 och 42 b § folkpensionslagen (1224/2000), och kompletteringsdelen för en person som får avträdelsestödets kompletteringsdel den 1 mars 2005 ändras från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med lagen om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen (1023/2004).Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005.

Ändringen av avträdelsestödets kompletteringsdel enligt denna lag görs utan ansökan. På begäran ges ett beslut om ändringen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med ändringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2004
ShUB 23/2004
RSv 147/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.