1008/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

Ändringen av artikel 12 i den i Wien den 13 november 1997 ingångna överenskommelsen av om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001), om vilken Förenta Nationernas generalsekreterare har underrättat de fördragsslutande parterna den 1 mars 2004 och som republikens president godkänt den 9 juli 2004, träder i kraft den 1 december 2004 så som därom har avtalats.

2 §

Bestämmelserna i ändringen av artikel 12 i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 158/2004)

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.