1006/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 kap. i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) en ny 13 a § som följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

13 a §
Olaglig maskering

Den som i anslutning till en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning på allmän plats eller i någon annan folksamling på allmän plats uppträder maskerad till oigenkännlighet med det uppenbara syftet att ta till våld mot person eller skada egendom, skall för olaglig maskering dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2004.

RP 81/2004
LaUB 8/2004
RSv 150/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.