1005/2004

Given i Helsingfors den 25 november 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Upphävandet av förordning

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004 av den 9 november 2004 (954/2004).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

Helsingfors den 25 november 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.