1003/2004

Given i Helsingfors den 24 november 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av partiella ersättningar för översvämningsskador som förorsakats bostadsbyggnader under den andra hälften av 2004

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), sådan denna paragraf lyder i lag 92/1995:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller beloppen av de skador som skall ersättas med stöd av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983), nedan översvämningsskadelagen, samt de andelar som skall ersättas när det gäller partiell ersättning som betalas i förskott och som betalas för sådana skador på bostadsbyggnader som orsakats av översvämningar under den andra hälften av 2004.

2 §
Ersättningsprocent

Med stöd av denna förordning ersätts skador som förorsakats bostadsbyggnader. Ersättningsandelen är 40 procent av skadorna enligt ersättningsgrunderna i översvämningsskadelagen.

3 §
Anslag för ersättningarna

För de partiella ersättningar som betalas för skador gällande bostadsbyggnader och som förorsakats av exceptionella översvämningar används år 2004 av beloppet som står till förfogande enligt moment 30.01.48 högst det anslag som beviljats kommunerna enligt bilaga 1.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 november 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Esko Juvonen

Bilaga 1

ANSLAG FÖR PARTIELLA ERSÄTTNINGAR FÖR BOSTADSBYGGNADER ENLIGT ERSÄTTNINGSGRUNDERNA I ÖVERSVÄMNINGSSKADELAGEN KOMMUNVIS
Kommun Anslag (euro)
Askola 4 400
Helsingfors 9 560
Hankasalmi 4 600
Hyvinge 1 750
Janakkala 300
Kervo 84 000
Konnevesi 2 000
Kärkölä 500
Lahtis 4 920
Mäntsälä 7 700
Oravais 306 000
Pemar 8 000
Riihimäki 293 000
Storkyro 150
Tammerfors 5 400
Träskända 3 150
Tusby 88 000
Vanda 16 700
Vörå 650 000
Ylihärmä 2 000
Ylivieska 5 300

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.