993/2004

Given i Helsingfors den 19 november 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 5 juni 2003 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés beslut MSC.143(77) gjorda ändringarna i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention, vilka godkänts av republikens president den 16 juni 2004, träder i kraft den 1 januari 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.)

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.