992/2004

Given i Helsingfors den 19 november 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i Marrakesh den 18 oktober 2002 gjorda ändringarna i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen, vilka republikens president godkänt den 8 oktober 2004 och beträffande vilka ett meddelande om deras godkännande har lämnats till Internationella teleunionens generalsekreterare den 19 oktober 2004, är i kraft från den 1 januari 2004 så som därom överenskommits.

2 §

I samband med godkännandet av ändringarna i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen har Finland avgivit följande förklaringar:

Finland anmäler att landet tillämpar de nu ändrade urkunderna med iakttagande av förpliktelserna enligt fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Finland anmäler att alla reservationer och förklaringar som landet tidigare givit förblir gällande.

Med beaktande av de övriga ländernas alla förklaringar i vilka hänvisas till den deklaration som ekvatorialländerna gav den 3 december 1976 i Bogota och dessa länders yrkande att suveränt förfoga över segment i de geostationära satelliternas bana konstaterar Finland att konferensen inte kan erkänna yrkandena i fråga. Finland konstaterar dessutom att hänvisningen till 'bestämda länders geografiska belägenheter' i artikel 44 i stadgan inte innebär erkännande av dessa länders yrkanden gällande geostationära satelliter.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

(Den i förordningen nämnda avtalstexten finns till påseende och kan erhållas hos Kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska.)

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.