975/2004

Given i Helsingfors den 18 november 2004

Statsrådets förordning om begränsningar gällande asbest

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 43 och 44 § i kemikalielagen (744/1989) av den 14 augusti 1989, sådana de lyder, 43 § i lag 57/1999 och 44 § i lag 1412/1992:

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om förbud som gäller tillverkning, import, försäljning och användning av asbest och produkter som innehåller asbest.

Denna förordning tillämpas inte på hantering av asbest som ingår som en del i byggnader eller konstruktioner.

2 §

Med asbest avses i denna förordning följande fibrösa former av serpentin- och amfibolmineral:

- aktinolit, CAS-nr 77536-66-4

- asbest grunerit (amosit), CAS-nr 12172-73-5

- antofyllit, CAS-nr 77536-67-5

- krysotil, CAS-nr 12001-29-5

- krokidolit, CAS-nr 12001-28-4

- tremolit, CAS-nr 77536-68-6.

3 §

Tillverkning, import, försäljning och användning av asbest och av produkter i vilka man avsiktligen tillsatt asbest är förbjuden, med undantag av de fall som nämns i 4 §.

4 §

Ibruktagning och användning av krysotilhaltiga diafragmer för elektrolysanläggningar är tillåten tills de tas ur bruk eller tills lämpliga asbestfria ersättningsmaterial finns tillgängliga.

Användningen av följande fastmonterade produkter som innehåller krysotil är tillåten tills varorna slutförvaras eller tas ur bruk:

- packningar

- friktionsmaterial

- isoleringsskivor för hårdlödning

- ankarnas kommutatorer i fordons elektriska motorer

- fyllnadsmassa i acetylencylindrar.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 27 augusti 1992 om förbud mot tillverkning, import, försäljning och ibruktagande av asbest och asbesthaltiga produkter (852/1992).

Kommissionens direktiv 1999/77/EG, EGT nr L 207, 6.8.1999, s. 18―20

Helsingfors den 18 november 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.