965/2004

Given i Helsingfors den 12 november 2004

Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 februari 1946 om apoteksavgift (148/1946) 2 §, sådan den lyder i lag 922/2003, som följer:

2 §

Apoteksavgiften fastställs enligt omsättningsgrupper på följande sätt:

Apotekets omsättning Apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns Avgiftsprocent för omsättning som överstiger den nedre gränsen
635 186 - 740 697 - 6
740 697 - 952 427 6 331 7
952 427 - 1 163 920 21 152 8
1 163 920 - 1 482 334 38 071 9
1 482 334 - 1 904 852 66 728 9,5
1 904 852 - 2 328 545 106 868 10
2 328 545 - 2 752 003 149 237 10,25
2 752 003 - 3 493 405 192 641 10,5
3 493 405 - 4 551 343 270 489 10,75
4 551 343 - 384 217 11

Apoteksavgiften fastställs i fulla euro. En apoteksavgift som är mindre än 5 euro tas inte ut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången på en apoteksavgift som fastställs på basis av apoteksrörelsens omsättning 2004.

RP 160/2004
ShUB 19/2004
RSv 128/2004

Helsingfors den 12 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.