957/2004

Given i Helsingfors den 11 november 2004

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1124/1996) 15 § 1 mom.,

sådant det lyder i förordning 1351/1999, som följer:

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållningen på kapitalinkomst, såsom ränta, vinstandel och eftermarknadsgottgörelse är 28 procent, om inte något annat föreskrivs. På bruksavgifter som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd är förskottsinnehållningen likaså 28 procent, om avgiften baserar sig på en rättighet som har erhållits genom arv eller testamente eller som förvärvats mot vederlag. Förskottsinnehållningen på sådana i 33 a § i inkomstskattelagen avsedda dividender och dividendersättningar som offentligt noterade bolag betalat är 19 procent.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

År 2005 är förskottsinnehållningen på sådana i 33 a § i inkomstskattelagen avsedda dividender och dividendersättningar som offentligt noterade bolag betalat likväl 15 procent.

Helsingfors den 11 november 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.