940/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Lag om ändring av 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 19 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 1301/2002, som följer:

19 a §
Inkomst som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie innehålls inte från sådan kompletteringsdagpenning som betalts av en i samband med arbetsgivaren verkande sjukkassa.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna lag upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 22 december 1998 om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie (1179/1998).

RP 131/2004
AjUB 9/2004
RSv 121/2004

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.