926/2004

Given i Helsingfors den 29 oktober 2004

Lag om ändring av 20 § i lagen om statliga affärsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 2002 om statliga affärsverk (1185/2002) 20 § 2 mom., sådant det lyder i lag 858/2003, som följer:

20 §
Övergångsbestämmelser

Utan hinder av 1 mom. tillämpas på Forststyrelsen den tidigare lagen till och med den 31 december 2004 och på Luftfartsverket till och med den 31 december 2005.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 116/2004
FiUB 14/2004
RSv 122/2004

Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.