921/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 26 oktober 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 11 december 2002 om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) punkt 26 i bilaga 1 och punkt 26 i bilaga 2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Kommissionens direktiv 2004/86/EG (32004L0086); EGT nr L 236, 7.7.2004, s. 12

Helsingfors den 26 oktober 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.