918/2004

Given i Helsingfors den 15 oktober 2004

Republikens presidents förordning om ändring av 4 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,

ändras i republikens presidents förordning av den 3 mars 2000 om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet (262/2000) 4 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 578/2001, som följer:

4 §
Konsulat

Finland har ett generalkonsulat som förestås av en utsänd tjänsteman på följande orter: Los Angeles och New York (Amerikas förenta stater); Hongkong, Kanton och Shanghai (Kina); Hamburg (Tyskland) och S:t Petersburg (Ryssland).Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 oktober 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.