908/2004

Given i Helsingfors den 7 oktober 2004

Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i förordningen den 17 december 2003 om inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer (1135/2003) 3 § 1 mom. 4 punkten och

fogas till del IV i den avgiftstabell som medföljer en ny punkt 2.3, som följer:

3 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är


4) befolkningsdatatjänster för bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund för hantering, upprätthållande och kontroll av uppgifter om de boende i byggnader som ägs, innehas eller annars företräds av bostads- och fastghetsaktiebolagen, företagen eller samfunden.Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2004 och gäller till utgången av 2004.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, uppbärs avgift för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 oktober 2004

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsrådet
Leena Lehtonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

IV MAGISTRATERNAS SEPARATA TJÄNSTER

2. BOENDEDATATJÄNST


2.3 Förfrågningar om de boende

Leverans av enskilda person- och byggnadsuppgifter som förfrågningar till bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund via datatjänstleverantörens förfrågningssystem.

Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet med lägenhetsbeteckning 0,65 €/förfrågan
Sökning av uppgifter i befolkningsdatasystemet med byggnadsbeteckning 1,30 €/förfrågan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.