902/2004

Given i Helsingfors den 4 oktober 2004

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Albert Edelfelt och målarkonsten

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen av den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

I anslutning till 150-årsjubileet med anledning av Albert Edelfelts födelse präglas ett jubileumsmynt med valören 100 euro.

2 §

Jubileumsmyntet är av guldlegering, av vars vikt 900 promille är guld, 50 promille silver och 50 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 22,0 ± 0,1 millimeter och dess vikt 8,64 ± 0,15 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktören för Ab Myntverket i Finlands släktnamnsinitialer M och M.

5 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida i mittpartiet finns lodrätt en del av ett ansikte i relief, uppe till vänster om ansiktet i bågform i relief texten ALBERT och till höger texten EDELFELT. Nedtill på myntet finns i bågform i relief till vänster årtalet 1854 och till höger årtalet 1905.

På myntets valörsida finns i relief nere till höger en del av en solfjäder samt en blomma som hänger uppifrån ned. Upptill finns i relief i bågform texten SUOMI FINLAND, halvvägs nere till vänster vågrätt valörtecknet 100 € och nedtill i bågform årtalet 2004.

6 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntet framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2004.

Helsingfors den 4 oktober 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.