901/2004

Given i Helsingfors den 27 september 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 20 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 augusti 2003 om försök med elektroniska recept (771/2003) 20 § 1 mom. som följer:

20 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003 och gäller till den 31 december 2005.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004.

Helsingfors den 27 september 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Jurist
Riikka Laakso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.