877/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 september 2004

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i företagsinteckningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till 12 § 1 mom. i företagsinteckningsförordningen av den 30 september 1985 (778/1985), sådant det lyder delvis ändrat genom förordningarna 246/1991, 961/1996 och 1499/2001, en ny 6 a punkt som följer:

12 §

Såsom anmärkningar antecknas i registret


6 a) fusion och flyttning av hemort enligt 10 § 3 mom. i företagsinteckningslagen samt registrering av en filial som i samband därmed inrättas i Finland.


Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 30 september 2004

Minister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Jyrki Jauhiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.