874/2004

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 2004

Skattestyrelsens beslut om behörigt skatteverk i samband med den särskilda ordningen för elektroniska tjänster

Skattestyrelsen har med stöd av 133 o § mervärdesskattelagen (1501/1993) sådan den lyder i lagen 971/2002, bestämt:

1 §

Ärenden angående skattskyldiga som använder den särskilda ordningen för elektroniska tjänster handläggs i Sydvästra Finlands skatteverk.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2004.

Helsingfors den 22 september 2004

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Paula Javanainen-Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.