859/2004

Given i Helsingfors den 17 september 2004

Republikens presidents förordning om ikraftträdelse av 26 b § 3 mom. i lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs med stöd av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen av den 14 november 2003 om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (933/2003):

1 §

26 b § 3 mom. i lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (933/2003) träder i kraft den 27 september 2004.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 september 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG; EGT nr L 332, 28.12.2000, s. 81

Helsingfors den 17 september 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.