851/2004

Given i Helsingfors den 9 september 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras 16 § 1―2 mom. i statsrådets förordning av den 23 maj 2001 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar (435/2001) som följer:

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 2001. Bestämmelserna i 14 § tillämpas dock på befintliga anläggningar från den 1 januari 2006 och 6 § 1―3 mom., 8 § 5 mom., 9―13 § samt 15 § från den 31 oktober 2007.

Verksamhetsutövaren skall anmäla sådan befintlig verksamhet som avses i 4 § för anteckning i datasystemet senast den 31 december 2004. Sådana anläggningar som avses i 4 § 2 a punkten och som utför reparationslackering av fordon skall dock anmälas för anteckning i datasystemet senast den 31 oktober 2005.Denna förordning träder i kraft den 16 september 2004.

Helsingfors den 9 september 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Anneli Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.