834/2004

Given i Helsingfors den 3 september 2004

Lag om ändring av 4 § i lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 884/2000, som följer:

4 §

Personer som är anställda hos staten samt de om vilkas rätt till pension av statens medel i tillämpliga delar gäller vad som föreskrivs om rätt till pension för dem som är anställda hos staten skall till statens pensionsfond betala arbetsgivares pensionsavgift, som till sin storlek motsvarar den i 12 b § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare angivna pensionsavgiftsprocenten av den lön till arbetstagaren som avses i 4 mom. Också riksdagsledamöter, de som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och medlemmar av statsrådet skall betala arbetstagares pensionsavgift.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

LM 46/2004
ShUB 9/2004
RSk 8/2004

Helsingfors den 3 september 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.