831/2004

Given i Helsingfors den 30 augusti 2004

Miljöministeriets förordning om ändring av 5 § i bilagan till miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut ändras i bilagan till miljöministeriets förordning av den 17 december 2003 om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (1240/2003) 5 § som följer:

5 §
Övriga prestationer
Prestationer enligt förordningen om offentligt kontrollerade vattenforskningsinstitut (325/1962)
- behandling av en ansökan om godkännande som vattenforskningsinstitut 1 100
- kompetensinspektion av vattenforskningsinstitut 770
Vidare debiteras enligt statens tjänste- och arbetskollektivavtal för sådana resekostnader som uppkommit i samband med behandlingen av en ansökan om godkännande och vid inspektion av vattenforskningsinstitut.Intyg, utdrag och kopior
- diarie- och registerutdrag 17
- kopior av handlingar
- 1-10 sidor av samma handling 0,70/sida
- 11-99 sidor av samma handling 0,35/sida
- över 100 sidor av samma handling 0,20/sida
- bestyrkande av handling 3,90/handling
- expeditionsavgift 3,90/expedition

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 30 augusti 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsråd
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.