830/2004

Given i Helsingfors den 30 augusti 2004

Miljöministeriets förordning om ändring av bilagan till miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut ändras bilagan till miljöministeriets förordning av den 17 december 2003 om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer (1237/2003) som följer:


Andra beslut


Behandling av anmälningar som görs till producentregistret (Birkalands miljöcentral)
- anteckning av producent i producentregistret 390
- beslut om godkännande av producentsammanslutning i producentregistret 1 400

III Andra prestationer

Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar (Birkalands miljöcentral)
- enskilda producenter 110
- producentsammanslutningar 390
Införande i datasystemet för miljövårdsinformation 110

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

För beslut i ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som då var i kraft.

Helsingfors den 30 augusti 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsråd
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.