813/2004

Given i Helsingfors den 26 augusti 2004

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om statsrådets kansli (459/2003) 6 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom.,

sådana de lyder, 6 § 1 mom. 5 punkten i förordning 381/2004 och 2 mom. i förordning 965/2003, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är:


5) för chefen för informationstjänsten, byggnadsråd, konsultativa tjänstemän, personalutvecklingschefen och specialsakkunniga högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, och


Av tjänstemän som är förmän för verksamhetsenheter och chefen för ekonomiska rådet förutsätts i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap samt av biträdande chefen för statsrådets EU-sekretariat och personalutvecklingschefen i praktiken visad ledarförmåga.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 2004

Vid förhinder för statsministern Minister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.