804/2004

Given i Helsingfors den 20 augusti 2004

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning av den 24 juni 2003 om kommunala pensioner (665/2003) 6 § 2 mom., som följer:

6 §
Sista pensionsanstalt vid ansökan om familjepension

Har pensionsanstalten för den offentliga sektorn eller någon pensionsanstalt inom den privata sektorn till förmånslåtaren före hans eller hennes död betalat ålders-, invalid-, arbetslöshets- eller deltidspension eller generationsväxlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd enligt 103 § lagen om kommunala pensioner, skall denna pensionsanstalt handlägga och avgöra också ansökan om familjepension efter honom eller henne och ha hand om de övriga uppgifter som åligger sista pensionsanstalten.


Denna förordning trädet i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 20 augusti 2004

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Heli Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.