802/2004

Given i Helsingfors den 18 augusti 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (874/2001) en ny 12 punkt som följer:

Skogscentralernas offentligrättsliga prestationer med fasta priser
12) förhandsbesked enligt 14 c § i skogslagen om en sådan särskilt viktig livsmiljö som avses i 10 § 2 och 3 mom. i lagen 200,00 euro

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Denna förordning tillämpas på ärenden som har blivit anhängiga efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 18 augusti 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.