796/2004

Given i Helsingfors den 19 augusti 2004

Statsrådets förordning om upphävande av 10 § i gymnasieförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 39 § i gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998):

1 §

Genom denna förordning upphävs 10 § i gymnasieförordningen av den 6 november 1998 (810/1998), sådan den lyder i förordningarna 734/2002 och 561/2003.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Ulla Taskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.