778/2004

Given i Helsingfors den 19 augusti 2004

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning av den 23 juni 2004 om ändring av av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (555/2004) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2004. Ikraftträdandebestämmelsens 3 mom. tillämpas på ansökningar av sökande som fyller 40 år senast den 30 november 2004.


Denna förordning träder i kraft den 25 augusti 2004.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.