777/2004

Given i Helsingfors den 19 augusti 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet

ändras i statsrådets förordning av den 27 november 2003 om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk (985/2003) 1 § för Haukipudas kommuns del som följer:

1 §

Skattekubikmeterns medelpenningvärden är följande:

Skattekubikmeterns medelpenningvärde, euro
Län och kommun I II III
Rotprisområdet Rotprisområdet Rotprisområdet
Uleåborgs län
Haukipudas 13,96 12,84

2 §

Denna förordning träder i kraft den 25 augusti 2004 och den tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 2003.

Helsingfors den 19 augusti 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.